אמנת השירות

שירות במקום הראשון

אנחנו בשור מקפידים על שירות במקום הראשון, ועובדים על פי אמנת השירות של לשכת סוכני הביטוח בישראל:

סוכן הביטוח, בעל רישיון, יתייחס ללקוחותיו בהגינות ובכבוד ויכבד את פרטיותם.

סוכן הביטוח יפעל לעדכן את לקוחותיו לגבי אופן קבלת שירות ממנו, לרבות דרכי התקשרות, ימי עבודה ושעות קבלת קהל במשרדו.

סוכן הביטוח ייתן מענה מתאים לצרכי לקוח, תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת פניית הלקוח המבקש לתאם עמו פגישה או לשוחח איתו.

סוכן הביטוח יקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותיו, יספק מענה ראשוני לכל פנייה וימסור תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן. וכל זאת תוך שני ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח.

low-angle-photo-of-four-high-rise-curtain-wall-buildings-830891
ניסיון

סוכן הביטוח ייתן מענה ענייני תוך זמן סביר לבקשת לקוח לקבל ולהעביר אישור או מסמך וכן להעביר בקשה לגוף המוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר, והכל מבלי לגרוע מהוראות אחרות לעניין זה.

סוכן הביטוח ימסור כל מסמך הקשור ללקוח, ונמצא ברשותו על פי דין, לרבות לקוח לשעבר, וכל זאת תוך שבעה ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח.

סוכן הביטוח ימסור ללקוח שפנה אליו בעניין תביעה, מידע אודות זכויות הלקוח, ויביא לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות בפניו בהליך יישוב התביעה.