אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית מכסה את המבוטח במקרה שבו צד שלישי – הלקוח או כל אדם אחר – יגיש כנגדו תביעה בגין פגיעה בגוף או ברכוש, הביטוח כולל כיסוי עבור ההוצאות המשפטיות וכן את תשלום הפיצויים לתובעים במקרים שבהם נקבע כי אכן הייתה רשלנות שכזו.

המקצועיות שלנו ותודעת השירות הגבוהה שלנו יאפשרו לכם להבין בדיוק מהן האלטרנטיבות שלכם ועד כמה כל אחת מהן כדאית לכם.

על אף הידע והניסיון גם רופאים ואנשי מקצוע בתחום הבריאות והפרא-רפואה עלולים לשגות. שגיאה כזו מובילה לעיתים לתביעה משפטית, התוצאה עלולה להיות הוצאה כספית גבוהה אשר תשפיע על יכולתך להמשיך ולעסוק במקצוע. פוליסת ביטוח אחריות מקצועית רפואית מספקת עבורך הגנה ביטוחית מפני אותן תביעות.

לצמוח
ביחד

אנו כאן על-מנת למצוא את הפוליסה המתאימה ביותר עבורכם, במחיר אטרקטיבי.